Το κόστος για μια μετάφραση υπολογίζεται μέσω το ποσοστό λέξεων. Ολόκληρο το σιτε μου να μεταγραστεί κοστίζει πχ. 49 ευρώ. Ελληνικές επιχειρήσεις παίρνουν 10% έκπτωση.