Το όνομά μου είναι Martine Kerkhoff. Στην Γαλλία δούλευα για ενα πρακτορείο δημοσιότητας ως βοηθός διευθυντή προϊόντων και ήρθα το 1977 στην Ολλανδία.

 

Εμπειρία στην Ολλανδία:

Αγγλική γλώσσα: λογιστική δουλειά Excerpta Medica, Elsevier και Time Life.

Γαλλική – Ολλανδική γλώσσα: βοηθός διευθυντή προϊόντων Pechiney Ugine Kuhlmann.

Ολλανδική γλώσσα: απο το 1985 μερική απασχόληση, εργασία σε ενα νοσοκομείο, τμήμα γραμματεία.

 

Μέχρι τώρα εχω κάνει μεταφράσεις και αλληλογραφεία για διαφορετικές επιχειρήσεις. Μερικούς πελάτες: ο δήμος Hoorn, www.mirtoscrete.gr, μια βιομηχανική-χημική επιχείρηση, ενα Ολλανδικό νοσοκομείο, ενοικιάσεις και ιδιοκτήτες ακίνητων στην Ευρώπη.