600 εκατομμύρια παγκοσμίος μιλούν Γαλλικά. Όχι μόνον στην Γαλλία αλλά και στο Βέλγιο, Λουξεμβούργο, στην Ελβετία και στο Καναδά μιλάνε Γαλλικά.

Άνθρωποι προτιμούν να ψάξουν ,στην μητρική τους γλώσσα, πληροφορίες για καταλύματα. Αυτό είναι λιγότερο κουραστικό και γρηγορότερο.

Η προσιτότητα είναι μεγαλύτερη αν το σίτε είναι μεταφρασμένο. Στην αναζήτηση μέσου πχ. Google θα βρεθείτε καλύτερα. Μεγαλύτερο εισόδημα, γιατί οι πελάτες κλείνουν κατευθείαν σ’εσάς και οχι μέσου άλλες επαφές. Δεν θα χρειάζετε να χάνετε ποσοστά. Θα μπορείτε επίσης περαστικούς, που βρίκαν την επιχείρησή σας στο διαδίκτυο, να τους καλωσ’ορίσετε.

Η μετάφραση είναι επάγγελμα. Η μετάφραση μεσώ αυτόματη μετάφραση μοιάζει καλή λύση, αλλά προωθεί λανθασμένες γραμματικές φράσεις, γεμάτες γλωσσικά λάθοι. Αυτή η μετάφραση δεν θα δώσει καλή εικόνα απο την επιχείρησή σας και αυτό είναι χαμένη ευκαιρία.

 

Δεν χρειάζετε να γνωρίζετε Γαλλικά για να λαμβάνετε γαλλόφωνους πελάτες.

Αναφέρετε στο σίτε σας: ‘please contact in English’.